به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی در عرصه عمومی جامعه
30 بازدید
محل نشر: نامه مفید » مهر و آبان 1383 - شماره 44 »(26 صفحه - از 127 تا 152)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با افزایش روز افزون تنوع فرهنگی در جامعه­های غربی، بسیاری از فیلسوفان سیاسی به بررسی اهمیت فرهنگ و تفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست پرداخته­اند. از این جمله است: چارلز تیلور فیلسوف جامعه­گرای کانادایی، که مقاله سیاست به رسمیت شناختن ]تفاوت‏های فرهنگی[ (Taylor، 1992) و دفاع فلسفی وی از به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی در عرصه سیاست توجه بیشتر صاحب­نظران این مبحث را برانگیخته است. با این حال، دیدگاه تیلور به سبب سیاسی کردن تمامی تفاوت‏های فرهنگی و القای این­که ضرورت اخلاقی به رسمیت شناختن فرهنگ­های متفاوت ناشی از ارزشمند تلقی شدن آن­هاست، قابل نقد است. دلیل­های او برای اثبات و نیز محدود ساختن ضرورت به رسمیت شناختن تفاوت‏های فرهنگی قابل خدشه است. افزون بر این، نظریه وی محدود به آن دسته از اقلیت­های فرهنگی است که از تمرکز جغرافیایی برخوردارند...