مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید محمد علی
نام خانوادگی:تقوی
پست الکترونیک:yahaadi@hotmail.com
آدرس وب سایت:http://www.risalat.net
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

اینجانب سید محمد علی تقوی در سال 1996/ م در شهر کراچی (پاکستان) به دنیا آمدم. سال 1988 در رشته اقتصاد و تجارت لیسانس را از دانشگاه کراچی اخذ نمودم از سال 1983 تا 1988 در سازمان دانشجویان امامیه و نهضت جعفری به رهبری شهید علامه سید عارف حسین حسینی قدس سره فعالیت کردم. در محل اقامتم با یکی از روحانیون مدرسه علمیه «دانشگاه علوم اسلامی» (در سال 1985) تأسیس کردم و مدیریتش را به عهده داشتم که همکاری با آن تا بحال ادامه دارد. در سالهای 1989 الی 1993 با مدرسه علمیه (دانشگاه اسلامی) همکاری داشتم. در سال 1993 مجله ای به نام (رسالت) کار خود را آغاز کرد و من معاون مدیر بودم. در ترجمه مقالات، تألیف و تنظیم بروشورهای مذهبی و سوالات برای مسابقات علمی دینی با مؤسسات دینی در پاکستان و هند همکای داشته ام و هنوز هم دارم.